Wat maakt geloofwaardig onderwijs onderscheidend?

Uniek

Wat maakt onze scholen uniek? Hieronder leest u wat ons onderscheidt van andere scholen en hoe we in staat zijn om geloofwaardig onderwijs te geven.

 • De leerkracht maakt het verschil! Bij ons op school werken leerkrachten die overtuigd christen zijn en een levende relatie met God hebben. Ze laten zichzelf hierin ook onderwijzen door betrokken lid te zijn van een kerkelijke gemeente en als school werken we ook op identiteitsgebied aan de toerusting van ons personeel. Ze verlangen vanuit hun persoonlijk geloof er naar om kinderen Gods liefde te laten ervaren. Hen te helpen bij hun ontwikkeling en groei als kind van God.
   
 • Geloofwaardig onderwijs kenmerkt zich doordat het echt werk maakt van onze identiteit, in alles wat we doen. Gereformeerd onderwijs is meer dan Bijbellezen, bidden en liedjes zingen. Geloof en geloofsontwikkeling hebben over de hele dag betekenis. Bijvoorbeeld in hoe we met elkaar omgaan en in welke context we kinderen dingen leren.
   
 • De Bijbel speelt als Gods woord een grote rol in de school en de klas. Door Zijn openbaring leren we Gods Vaderhart kennen; Hij komt naar ons toe. Biddend om Zijn Geest geeft het ons richtlijn voor ons leven en basis voor hoe we met elkaar omgaan.
   
 • We zien kinderen als kind van God. We willen naar hen kijken als Jezus, hen de liefde van Gods Vaderhart laten zien. Dat bepaalt hoe we met hen omgaan, hoe we met elkaar omgaan.
   
 • We bieden een leer- en leefomgeving waarin geloven “normaal” is. Met elkaar vormen we een gemeenschap van gelovigen. Ouders hebben bij ons op school een belangrijke plek; we betrekken hen bij ons onderwijs en we vragen hen om een bijdrage te leveren. Vanuit dat perspectief vinden we het belangrijk dat ouders en school qua identiteit bij elkaar passen, om samen te werken aan het geloofwaardig onderwijzen van kinderen waarbij we mogen delen van Gods liefde.

Meer informatie over Florion - de vereniging waar wij als scholen onder vallen - kunt u vinden op www.florion.nl