SBO Het Speelwerk

Het Speelwerk is een school voor Speciaal Basisonderwijs waar geloofwaardig onderwijs wordt gegeven. De school staat in de wijk Holtenbroek en is een streekschool. Ongeveer 30% van de leerlingen komt uit Zwolle, de rest uit de (wijde) omgeving van Zwolle. Ouders laten hun kinderen naar deze school gaan, omdat ze graag goed, positief christelijk (gereformeerd) onderwijs voor hun kinderen willen.

Op Het Speelwerk zijn ongeveer 70 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. Op de school is een orthopedagoog en een logopedist aanwezig en heeft een fysiotherapeut zitting. Verder zijn er onderwijsassistenten die de leerkracht waar nodig assisteren. In de school heerst rust en orde: er wordt gewerkt volgens een vast dagritme. Het leren wordt elk uur afgewisseld met ontspanning/spelen.

Identiteit
Dat betekent dat we leven en werken met de Bijbel als richtlijn. We proberen naar elkaar en naar onze leerlingen te kijken door de ogen van Christus: liefdevol, begripsvol, welkom, oog voor de noden, steeds weer vergevend en opnieuw beginnen. We proberen dat de leerlingen voor te doen, spreken daar met ze over en leren het ze. Naar aanleiding van een Bijbelverhaal wat verteld is, volgt regelmatig een geloofsgesprek: wat betekent dit voor jou, voor ons? En we verwonderen ons met de leerlingen over Gods Schepping. Eens per jaar houden we een grote viering in de naastgelegen kerk, waar we met ouders, opa’s, oma’s, (oud) leerlingen en belangstellenden samen zingen over de rijkdom van ons geloof. De leerlingen leren er mee op de voorgrond te treden en iets te presenteren.

Leerlingen
Op Het Speelwerk zitten leerlingen met leermoeilijkheden en met gedragsmoeilijkheden. De leerlingen die hier komen hebben vaak gecombineerde problemen: ze kunnen zich moeilijk concentreren door AD(H)D, zijn prikkelgevoelig; vaak wordt het leren ook beïnvloeden aan autisme verwante stoornissen (of kenmerken daarvan). De leerkrachten op Het Speelwerk weten hoe ze met deze leerlingen om moeten gaan. Ze kijken verder dan het gedrag van het kind, ze treden de leerlingen open en liefdevol tegemoet, en zijn tegelijk ook duidelijk en consequent. Andere leerlingen leren langzamer, hebben meer tijd nodig, leren vooral door praktisch bezig te zijn. De leerlingen zijn hier onder ‘gelijken’ en voelen zich meer niet een buitenbeentje, wat ze veel rust en zelfacceptatie geeft. Daardoor kunnen ze meer zichzelf zijn of weer worden. We proberen de leerlingen voor te bereiden op een plek in de samenleving: zelfredzaam, bewust van eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. De meeste leerlingen stromen uit naar VMBO Basisberoeps- of Kaderberoepsgerichte leerweg. Een deel naar Praktijkgericht onderwijs en een deel naar TL of Havo.

Het Speelwerk heeft ook een Schakelgroep. Hierin zitten kinderen (van de eigen school en van andere scholen) tijdelijk een deel van de dag voor bepaalde vakken. Ze leren er in een klein groepje strategieën en routines, waardoor ze daarna in de eigen groep weer goed mee kunnen komen.

Ouders
Als ouders ken je je kind het best. Samen met de ouders gaan we dan ook op zoek naar de mogelijkheden van de leerling. Samen stellen we een ontwikkelperspectief vast, wat elk half jaar weer wordt besproken met de ouders en opnieuw vastgesteld. Korte lijntjes zijn belangrijk, daarom zijn er veel contactmomenten. De leerlingen worden betrokken bij hun leerproces: wat wil je nog leren? In hun portfolio geven ze aan waar ze goed in zijn en waar ze trots op zijn.

Toelating
Om uw kind aan te kunnen melden is een toelaatbaarheids-verklaring (TLV) van de Commissie Toewijzen en Toelaatbaarheid (CTT) van het Samenwerkingsverband nodig. De school van herkomst moet door middel van een onderwijskundig rapport aan kunnen tonen dat ze niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Voor de Schakelgroep geldt dit niet, daarin kan uw kind via een arrangement tijdelijk een plaats krijgen.

SBO - Plusgroep
Het Speelwerk heeft ook een SBO-Plus groep. In deze groep zitten leerlingen uit groep 3/4 tot en met groep 8 met ernstige gedrag, werkhouding en/of emotie regulatie problemen. Belangrijke onderwijsbehoeften van deze leerlingen zijn rust, structuur, duidelijkheid, een prikkelarme omgeving, nabijheid en aansturing door de leerkracht. De begeleiding richt zich altijd op het vergroten van de zelfbepaling en zelfstandigheid. De leerlingen hebben een advies voor Speciaal Onderwijs cluster 4. Deze groep is er alleen voor de leerlingen van de basisscholen van schoolvereniging Florion.

SBO Het Speelwerk

Kennismaken?


Wilt u sfeer proeven, heeft u vragen of wilt u graag een kennismakingsgesprek?
U bent van harte welkom op onze school!
Wij vertellen u graag hoe wij speciaal onderwijs aanbieden en wat we leerlingen met een specifieke begeleidingsbehoefte kunnen bieden. 

Informatie
Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.
Arco van Diggele, locatiedirecteur SBO Het Speelwerk

Adresgegevens

SBO Het Speelwerk Bachlaan 152
8031 HL Zwolle
http://www.hetspeelwerk.nl
E administratie.hetspeelwerk@florion.nl
T 038 42 17 961
SBO Het Speelwerk