Het Saffier

Het Saffier is een Kindcentrum. Wij verzorgen opvang en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar aan ruim 200 leerlingen. We zijn gericht op samenwerken, als team maar ook met ouders. Eigenaarschap, samenwerken en een onderzoekende houding zijn belangrijke onderwerpen voor ons. Hier hebben we niet alleen aandacht voor in ons onderwijs maar dit vragen we ook van de mensen die bij ons werken.

Identiteit
We zijn gericht op de toekomst en stellen ons regelmatig de vraag of we de kinderen de juiste dingen leren die voor hen van belang zijn. Met elkaar, onderwijs en opvang, zijn we een lerende organisatie waarin het kind centraal staat. Wij zijn een open enthousiast team. We voelen ons gezegend en gedragen door God en geven dit graag door aan de kinderen en aan elkaar.

Missie & Visie 
Onze missie is om kinderen op Het Saffier als zelfbewuste christenen voor te bereiden op de maatschappij. Dit doen we door te laten zien dat de kinderen geliefde kinderen zijn van God. We gaan op een respect volle manier met elkaar om en leren dit aan de kinderen. We bevorderen het eigenaarschap bij kinderen, dit is terug te zien in de manier waarop wij met hen in gesprek gaan en onderwijs geven. Onderzoekend leren en samenwerken zijn daarbij belangrijk. Ook besteden we aandacht aan de ontwikkeling van talenten van kinderen, zodat kinderen zelfbewust hun plaats in de maatschappij kunnen innemen.

Het Saffier

Kennismaken?

Benieuwd naar ons Kindcentrum? En ons onderwijs? Wilt u vragen stellen of een kennismakingsgesprek?
U bent van harte welkom op ons Kindcentrum!

Informatie
Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Janne-Machteld Drijfhout, locatiedirecteur het Saffier

Adresgegevens

Het Saffier Overtoom 65
8043 LZ Zwolle
http://www.hetsaffier.nl
E administratie.hetsaffier@florion.nl
T 038 42 02 722