De Schatgraver

De Schatgraver is een gereformeerde basisschool in Zwolle-Zuid. Het onderwijs is zo georganiseerd dat kinderen in jaargroepen kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling. Elke jaargroep heeft één, maximaal twee groepsleerkrachten die verantwoordelijk zijn voor het  onderwijs in hun groep. De ruim 300 leerlingen zijn verdeeld over twee locaties. De groepen 1 t/m 5 krijgen les aan de van Houtenlaan 1a en de groepen 5/6 t/m 8 volgen de lessen op de locatie Marshof aan de Tichelmeesterlaan 45.
 
Identiteit
Wij zijn een gereformeerde basisschool met een heel eigen identiteit. We geloven dat onze kinderen door onze Hemelse Vader aan ons zijn toevertrouwd. Het zijn Zijn kinderen en het is onze taak om deze kinderen dagelijks dichter bij Gods vaderhart te brengen! We vinden dit uitgangspunt zo belangrijk, de er op de Schatgraver alleen leerkrachten werken die dit ook zelf geloven en willen uitdragen en zo voorbeelden zijn voor de kinderen in hun woorden en gedrag.

Ook hanteren we een specifiek toelatingsbeleid waarbij we na gesprekken met ouders bekijken of we -als school en ouders- op dit punt goed bij elkaar passen. De school heet “De Schatgraver”. Met die naam drukken we uit dat we op school dagelijks schatten met en voor de kinderen opgraven. Schatten die ze kunnen vinden in de Bijbel, waarin ze God als hun Vader en Jezus Christus als hun verlosser mogen leren kennen en waarbij ze de kracht van de Heilige Geest mogen leren ervaren!

Missie & Visie
Wij geloven dat elk kind een uniek kind van God is en dat ze daarom allemaal even belangrijk zijn.  Daarom richten we ons niet op een specifieke doelgroep, maar proberen elk kind te geven wat het nodig heeft. Daarbij richten we ons op de ontwikkeling van het totale kind. Ieder kind proberen we zijn eigen gaven te laten ontdekken en te ontwikkelen.

Groei
Elk kind groeit. In de eerste plaats groeit het wat betreft zijn kennis en vaardigheden, maar daarnaast ook in het ontdekken van eigen talenten. Naast de aandacht voor de basisvakken rekenen, taal en lezen, de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, hebben we ook aandacht voor de sociaal emotionele, de lichamelijke en expressieve ontwikkeling. Dit houdt in dat we tijd inruimen in ons lesprogramma voor het aanleren van sociale vaardigheden, voor sport en voor expressievakken als handvaardigheid, tekenen en drama.

We willen het kind ook helpen in zijn geloofsontwikkeling. Dagelijkse bijbellessen, liederen en gebeden, hebben als doel  het kind dichter bij Gods vaderhart te brengen.

We willen het kind zelfvertrouwen en zelfkennis aanleren. Sociale vaardigheden, zelfstandigheid, opkomen voor jezelf en oog voor de ander hebben, zijn belangrijke thema’s bij het ontwikkelen van de persoonlijkheid en de eigen gaven. Daarnaast groeit het karakter ook door het toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden.

Alle kennis en vaardigheden die de kinderen opdoen op school, hebben als doel dat er een basis wordt gelegd voor het latere leven. Het  is van belang dat behaalde resultaten van onder andere rekenen, taal en lezen overeenkomen met de gaven en kwaliteiten die het kind heeft. Ook kennis van vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur draagt daaraan bij. Expressieve vaardigheden, een goede lichamelijke ontwikkeling en toepassing van sociale vaardigheden, zoals goed kunnen samenwerken zijn goede bouwstenen  voor een zelfstandige plek in de maatschappij.

De Schatgraver

Kennismaken?

Wilt u de sfeer van onze school proeven, vragen stellen of kennismaken?
U bent van harte welkom op onze school!

Informatie
Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.
Ina Geertsema, locatiedirecteur De Schatgraver

Adresgegevens

De Schatgraver Van Houtenlaan 1a
8014 ZM Zwolle
http://www.deschatgraver.nl
E administratie.deschatgraver@florion.nl
T 038 46 59 165