Kindcentrum Aquamarijn

Kindcentrum Aquamarijn biedt opvang en onderwijs onder één dak. Dagelijks komen hier kinderen vanaf 3 maanden tot 12 jaar om samen te spelen, te ontdekken en te leren. Wij bieden op dit moment onderdak aan ongeveer 225 kinderen verdeeld over opvang en onderwijs. In onze organisatie werken we toe naar doorgaande lijnen die beginnen bij de opvang en doorlopen tot en met groep 8 van het onderwijs.

Dit krijgt allemaal vorm in ons gebouw aan de Turfmarkt, vlak bij de oude watertoren, dicht bij het hart van het centrum van Zwolle. Vanwege de ligging kunnen wij ons gebouw als prima uitvalsbasis gebruiken voor uitstapjes naar de stad, het Weezenlandenpark en andere voorzieningen die vaak op loopafstand te vinden zijn. Zo maken we ons onderwijs betekenisvol in de context van de werkelijkheid van vandaag. Daarin krijgt het cultuuronderwijs een steeds prominentere plek door kennis binnen school te halen en samenwerking te zoeken met de Stadkamer en Artez.

Identiteit
De basis van ons handelen binnen het Kindcentrum is ons geloof in God. Wij willen ons geloof dan ook graag uitdragen en delen met de kinderen. De verwondering over Gods schepping is zodoende verweven met ons onderwijs. Niet alleen tijdens het Bijbelonderwijs maar ook tijdens de andere lessen zijn er momenten van verwondering waarbij we stil staan. Op die manier dragen we verbondenheid in het leven van alle dag over aan de opgroeiende kinderen.

Missie & Visie
Uitgangspunten van de Aquamarijn is dat we onze leerlingen willen helpen bij het groeien in een persoonlijke relatie met God, met elkaar en met hun omgeving. Ouders hebben hierin de belangrijkste verantwoordelijkheid gekregen. Wij willen op school vanuit onze onderwijskundige taak daar bij aansluiten.

In de praktijk doen wij dit door het geven van kwalitatief goed onderwijs van leerkrachten die zich continu ontwikkelen. Hiermee helpen we kinderen om hun unieke gaven en talenten te ontplooien. We proberen daarvoor een klimaat te scheppen waarin elk kind de liefde, uitdaging en veiligheid ontvangt die het nodig heeft.

Het is ons doel om met de leerlingen basisvaardigheden te ontwikkelen die ze als christen nodig hebben in hun verdere leven. Daarnaast willen we dat we de kinderen de talenten die ze hebben gekregen kunnen ontdekken en ontplooien in een veilige omgeving, waarbij de kinderen mede eigenaar zijn van dat ontwikkelproces.

Dit proces geven we vorm door samen met ouders en mogelijk andere betrokkenen te overleggen, plannen op te stellen en voorgang te bespreken en waar nodig bij te stellen. Zo willen we dat elk kind optimaal gebruik leert maken van datgene dat hij of zij van God gekregen heeft.

Aquamarijn

Kennismaken?

Wilt u de sfeer van ons Kindcentrum proeven, vragen stellen of kennismaken?
U bent van harte welkom op ons Kindcentrum!

Informatie
Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.
Annemarie Stolper, locatiedirecteur Kindcentrum Aquamarijn

Adresgegevens

Aquamarijn Turfmarkt 5
8021 AA Zwolle
http://www.kindcentrumaquamarijn.nl
E administratie.aquamarijn@florion.nl
T 038 452 76 38