Onze visie op geloofwaardig onderwijs.

Onderwijs

Kinderen binnen onze scholen groeien, leren en ontwikkelen zich voortdurend. Geloofwaardig onderwijs draagt bij aan de optimale ontwikkeling van leerlingen: kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. Leerkrachten dragen vanuit hun professionaliteit en hun persoon bij aan de ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten creëren daarvoor betekenisvolle leersituaties, die aansluiten bij de mogelijkheden en beleving van kinderen. We vinden goede kwaliteit, met meetbare leeropbrengsten, en een brede vorming daarbij belangrijk.

Kenmerken van ons onderwijs:

  • We sluiten aan bij de unieke persoonlijkheden van kinderen.
  • We staan midden in de maatschappij en hebben oog voor onze omgeving (ver weg en dichtbij).
  • Ons pedagogisch en didactisch handelen wordt gekleurd door onze identiteit, is uitdagend en ondersteunend.
  • Voor de brede vorming van leerlingen richten we ons op cognitieve, sociale, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.
  • Leren doe je samen, in groepsverband kunnen kinderen hun sociale vaardigheden oefenen.
  • Het leerstofaanbod is eigentijds en verantwoord en er is een rijk aanbod aan activiteiten.
  • Er is goede zorg en begeleiding, waarbinnen preventie een sleutelwoord is.
  • Ons positief christelijk schoolklimaat is de basis voor goed onderwijs en wordt gekenmerkt door veiligheid, respect en betrokkenheid.
  • De vorderingen in de ontwikkeling van de kinderen wordt op verschillende manieren gemeten, waarbij we onder andere werken met een leerlingvolgsysteem.
  • De Florion-scholen willen zich de komende jaren ontwikkelen van aanbodgericht naar talentgericht onderwijs.