Geloofwaardig onderwijs door Florion 
heeft als doel dat kinderen groeien en ontwikkelen. Als mens, in de omgang met elkaar, maar bovenal als kind van God. 

Over Florion

Florion verzorgt gereformeerd basisonderwijs op 22 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs.

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

Voor meer informatie over Florion, zie de website www.florion.nl