Geloofwaardig onderwijs sluit graag aan bij de opvoedingssituatie thuis.

Toelatingsprocedure

We vinden de uitwerking van onze identiteit in de praktijk van elke dag erg belangrijk. Bij alle activiteiten die we doen op school willen we vanuit ons geloof de kinderen benaderen.

We willen als school aansluiten bij de opvoedingssituatie thuis. We voeren daarom gesprekken met ouders die hun kind aanmelden over hoe we dat als school in de praktijk vorm geven. In bijvoorbeeld bijbellessen, vieringen, hoe we omgaan met elkaar en welke liederen we zingen. Uitgangspunt hierbij is dat we willen handelen vanuit de bijbel als het woord van God, zoals de bijbel wordt uitgelegd in de 3 belijdenisgeschriften.

Met ouders die lid zijn van een gereformeerde kerkgemeenschap, zoals de Nederlands Gereformeerde kerk, Christelijk Gereformeerde kerk of Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), voeren we een kennismakingsgesprek. Ouders die geen lid zijn van genoemde kerken, maar voor hun kind(eren) toch graag kiezen voor het gereformeerd onderwijs, zijn ook van harte welkom op onze scholen. Met deze ouders wordt dan een afspraak gemaakt voor een toelatingsgesprek. In dit gesprek moet duidelijk worden of we - qua identiteit - als school ook passen bij wat u als ouders graag wilt voor uw kind. Dit gesprek wordt gevoerd met de directeur en een ouder van de schoolraad. In sommige gevallen ook met een vertegenwoordiger van het bestuur. Na dit gesprek beslist de commissie (of in sommige gevallen het bestuur) of uw kind ook wordt toegelaten.