Geloofwaardigonderwijs doen we samen met ouders.  

Voor de vorming van jonge kinderen is belangrijk dat ouders en school goed bij elkaar passen, zodat in de klas en thuis dezelfde basis als uitgangspunt geldt.

Aanmelden

Op deze website kunt u lezen hoe belangrijk wij geloofwaardig onderwijs, onderwijs vanuit een gereformeerde identiteit, vinden. Voor de vorming van jonge kinderen is essentieel dat ouders en school goed bij elkaar passen, zodat in de klas en thuis dezelfde basis als uitgangspunt geldt. 

Kennismaken
We nodigen u van harte uit om te komen kennismaken met de gereformeerde basisschool bij u in de buurt. We geven u graag een rondleiding, vertellen over onze missie en de dagelijkse gang van zaken en laten u persoonlijk ervaren hoe het er bij ons op school aan toegaat. 

Vanwege onze identiteit nodigen we – na de aanmelding van een leerling – alle ouders uit voor een gesprek. Wij vertellen iets over onze school, specifiek over onze identiteit en hoe dat praktisch vorm krijgt in onze school en in de klas. Van u willen we graag weten waarom u kiest voor gereformeerd onderwijs. Doel is dat we tijdens het gesprek ontdekken of ouders en school bij elkaar passen. Voor kinderen en hun leerproces, plus het gezamenlijk vorm geven aan onze opvoedkundige taken en rollen, is het belangrijk dat de opvoeding thuis aansluit bij hoe we op school vorm geven aan identiteit. Tijdens het gesprek is er ook ruimte voor de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind.

Hier leest u meer over de toelatingsprocedure.