We staan voor geloofwaardig onderwijs.

We zijn gereformeerde scholen en bieden opvang en onderwijs voor 0-12 jaar.

We leren kinderen de liefde van Gods Vaderhart kennen.

We richten ons op de brede vorming van kinderen.

We vinden naast kennis persoonlijke en sociale ontwikkeling erg belangrijk.

We stemmen ons onderwijs af op de mogelijkheden en behoeften van kinderen.

Kennismaken

Een belangrijke ‘mijlpaal’ in het leven van uw kind is het moment dat hij of zij naar de basisschool gaat. U vertrouwt een deel van de opvoeding toe aan de school. Aan juffen en meesters die uw kind, naast bijvoorbeeld rekenen en lezen, ook veel leren over wie ze mogen ze zijn.

We willen u graag laten kennismaken met geloofwaardig onderwijs. Als gereformeerde scholen vinden we de brede vorming van kinderen belangrijk; hun persoonlijke groei (wie ben ik, wat kan ik) en hun sociale ontwikkeling (hoe doe ik dat met anderen). Ons uitgangspunt daarbij is dat we kinderen de liefde van Gods Vaderhart willen leren kennen. Dit noemen wij geloofwaardig onderwijs. 

Op deze website leest u daarover meer. Graag verwelkomen wij u op een van onze scholen bij u in de buurt. We geven u graag een rondleiding en laten u persoonlijk ervaren hoe de sfeer bij ons op school is.

De scholen

 1. De Sprankel
  Klokkengieterlaan 3
  8043 BA Zwolle
  http://www.desprankel.org
  E administratie.desprankel@florion.nl
  T 038 42 01 940
  Lees meer >
 2. SBO Het Speelwerk
  Bachlaan 152
  8031 HL Zwolle
  http://www.hetspeelwerk.nl
  E administratie.hetspeelwerk@florion.nl
  T 038 42 17 961
  Lees meer >
 3. Smaragd
  Esdoornstraat 10
  8021 WB Zwolle
  http://www.gbs-smaragd.nl
  E administratie.smaragd@florion.nl
  T 038 45 34 233
  Lees meer >
 4. Aquamarijn
 5. De Schatgraver
  Van Houtenlaan 1a
  8014 ZM Zwolle
  http://www.deschatgraver.nl
  E administratie.deschatgraver@florion.nl
  T 038 46 59 165
  Lees meer >
 6. Het Saffier
  Overtoom 65
  8043 LZ Zwolle
  http://www.hetsaffier.nl
  E administratie.hetsaffier@florion.nl
  T 038 42 02 722
  Lees meer >

Identiteit

Identiteit
De basis van geloofwaardig onderwijs ligt in ons gezamenlijk geloof in God. Wij leren Gods Vaderhart kennen door de Bijbel en Zijn Geest die in ons werkt. We willen de liefde van God ook uitdragen. ‘Een ieder die een kind in Mijn Naam ontvangt, ontvangt Mij’ (Mattheüs 18). Zó kijken wij naar onze kinderen, als Jezus!
Identiteit
Het gereformeerd onderwijs in Zwolle zet zich in voor onderwijs van hoge kwaliteit. Onze basis en wat wij geloven, werkt door in onze pedagogische en onderwijskundige benadering. Dat is geloofwaardig onderwijs! Ons personeel heeft een levende relatie met God en wil dit voorleven in de klas.
Identiteit
We willen kinderen toerusten voor hun plaats en christelijke opdracht in deze wereld. Dat ze er naar gaan verlangen om de liefde van Gods Vaderhart ook te willen delen met anderen. We helpen hen te ontdekken wat hun plek is in een samenleving die steeds verandert.
Lees meer over identiteit >

Onderwijs

Kinderen binnen onze scholen groeien, leren en ontwikkelen zich voortdurend. Geloofwaardig onderwijs draagt bij aan de optimale ontwikkeling van leerlingen: kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. Leerkrachten dragen vanuit hun professionaliteit en hun persoon bij aan de ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten creëren daarvoor betekenisvolle leersituaties, die aansluiten bij de mogelijkheden en beleving van kinderen. We vinden goede onderwijskwaliteit en een brede vorming daarbij belangrijk.

Lees meer over wat ons onderwijs kenmerkt.

  Uniek

 • Bij ons op school werken leerkrachten die overtuigd christen zijn. Ze verlangen er naar om kinderen Gods liefde te laten ervaren.
 • Geloofwaardig onderwijs kenmerkt zich doordat het echt werk maakt van identiteit. Geloof en geloofsontwikkeling hebben over de hele dag betekenis.
 • De Bijbel speelt als Gods woord een grote rol bij ons op school.
 • We zien kinderen als kind van God. Dat bepaalt hoe we met hen en elkaar omgaan.
 • We bieden een leer- en leefomgeving waarin geloven “normaal” is. Met elkaar vormen we een gemeenschap van gelovigen. Ouders hebben bij ons op school een belangrijke plek; we betrekken hen bij ons onderwijs en vragen om een bijdrage te leveren. Lees meer.

Aanmelden

Op deze website kunt u lezen hoe belangrijk wij geloofwaardig onderwijs, onderwijs vanuit een gereformeerde identiteit, vinden. Voor de vorming van jonge kinderen is het van belang dat ouders en school goed bij elkaar passen, zodat in de klas en thuis dezelfde basis als uitgangspunt geldt. Vanwege onze identiteit nodigen we - na de aanmelding van een leerling - alle ouders uit voor een gesprek. Doel is dat we tijdens het gesprek ontdekken of we bij elkaar passen. Om vanuit dezelfde basis gezamenlijk vorm te kunnen geven aan geloofwaardig onderwijs. Omdat we willen dat kinderen Gods Vaderliefde leren kennen en omdat we hen willen voorbereiden op en helpen bij het innemen van hun plekje in de maatschappij.

Lees meer over kennismaken en aanmelden.